A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Carry Trade

strategia polegająca na pożyczaniu środków w walucie, której stopy bazowe są na niskim poziomie i lokowaniu tych środków w walucie wyżej oprocentowanej (np. pożyczka w JPY i ulokowanie środków w AUD)

CFD (Contract for Difference)

instrument finansowy (zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi), którego zmiana ceny odpowiada zmianie ceny instrumentu bazowego (np. akcji, obligacji lub towaru)

Commission (prowizja)

procentowa opłata za przekazanie zlecenia, pobierana od wartości nominalnej kontraktu

Commodities

określenie odnoszące się do surowców, metali szlachetnych, produktów zbożowych oraz innych towarów

Contango

sytuacja na rynku, kiedy cena terminowa znajduje się powyżej oczekiwanej przyszłej ceny spot