A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Depozyt zabezpieczający (margin)

jest to część środków Inwestora zablokowana jako zabezpieczenie otwartych pozycji.

Deprecjacja

osłabienie się (spadek) kursu waluty, w stosunku do innych walut

Dzień 3 wiedźm

dzień wygasania trzech typów instrumentów: opcje na akcje, opcje na indeksy oraz kontrakty futures na indeksy

Dźwignia

Mechanizm pozwalający na zawieranie transakcji o znacznych nominałach przy niewielkim zaangażowaniu kapitału własnego. Termin ten jest ściśle powiązany z depozytem zabezpieczającym.