A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

EBC (Europejski Bank Centralny)

podmiot odpowiedzialny za politykę monetarną Strefy Euro

ECN

Model umożliwiający automatyczne przekazywanie zleceń otrzymanych od klientów do systemu skupiającego największych graczy na rynku FX (sieć ECN). W tym modelu nie występuje konflikt interesów między brokerem i Klientem, a prowizja jest jedynym bezpośrednim kosztem ponoszonym przez Klienta.

Edek

potoczne określenie pary EUR/USD

Equity

suma sald oraz wyniku na otwartych pozycjach. Wyraża wartość rachunku w sytuacji gdyby w jednym momencie zamknięte zostały w wszystkie otwarte pozycje.

Expert Advisor

Strategia Automatyczna – programy napisane w języku MQL4. Wykorzystywane są do automatycznej analizy oraz procesu handlu. Umożliwiają natychmiastowe zastosowanie analizy technicznej oraz zarządzanie aktywnością na bazie otrzymywanych sygnałów.