A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

FED

Bank Rezerwy Federalnej USA, instytucja której działania mają największy wpływ na rynki finansowe

Figura

jest to 100 pipsów; duża figura to odpowiednik 1000 pipsów

FOMC

Federal Open Market Committee (Federalny Komitet Otwartego Rynku), Komitet ustalający cele polityki monetarnej USA – odpowiednik naszej Rady Polityki Pieniężnej

Forex

Foreign Exchange - międzynarodowy rynek wymiany walut

Free Margin

w przypadku posiadania otwartych pozycji generujących stratę Free Margin liczymy jako różnicę pomiędzy Equity, a Margin, z kolei dla zyskownych otwartych pozycji środki te obliczamy jako różnicę pomiędzy Balance, a Margin. Wartość ta informuje o środkach dostępnych na otwarcie kolejnych pozycji.

Fundamenty

określenie makroekonomicznych czynników wpływających na wyceny instrumentów