A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Handel algorytmiczny

inaczej algo trading, automated trading; technika inwestycyjna polegająca na zawieraniu transakcji przez robota (program), który w oparciu o system „podejmuje” decyzje za inwestora

Hedging

transakcja polegająca na minimalizacji ryzyka pozycji; zazwyczaj oznacza to zajęcie pozycji przeciwstawnej

HFT

High Frequency Trading - handel wysokiej częstotliwości; umożliwia graczom zawieranie bardzo szybkich transakcji (najmniejsze opóźnienie wysyłania zleceń)