A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Interbank

sieć skupiająca banki światowe, w ramach której dokonywane są transakcje walutowe