A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Kabel

potoczna nazwa pary GBP/USD

Kiwi

potoczna nazwa pary NZD/USD

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego - polski organ odpowiedzialny za kontrolę nad firmami inwestycyjnymi