A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

międzybankowa stopa procentowa informująca o koszcie pożyczki

Limit order

Zlecenia typu Buy Limit lub Sell Limit

Lot

jednostka określająca wielkość kontraktu. Dla wszystkich par walutowych wynosi on 100 000 jednostek waluty bazowej. Dla pozostałych kontraktów wartość kontraktu równa jest cenie instrumentu pomnożonej przez mnożnik.