A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Majors

określenie dotyczące grupy najważniejszych par walutowych

Margin (Depozyt Zabezpieczający)

jest to część środków Inwestora zablokowana jako zabezpieczenie otwartych pozycji.

Margin call

wezwanie do uzupełnienia depozytu. W mForex następuje poprzez System Transakcyjny gdy Margin Level spadnie poniżej 100%.

Margin level

Iloraz Equity przez Margin wyrażony w procentach.

Market Maker

Model działania brokera, w którym broker sam tworzy rynek podając ceny swoim klientom. W tym modelu występuje konflikt interesów pomiędzy klientem i brokerem, gdyż zysk klienta oznacza stratę brokera (i odwrotnie).

Market order

Zlecenie po cenie rynkowej. Ten typ zlecenia jest realizowany po bieżących rynkowych cenach, bezpośrednio po wysłaniu dyspozycji przez inwestora.

Mikro Lot

0,01 lota. W mForex mikro lot jest minimalnym krokiem w zleceniu na rynku walutowym, natomiast minimalna wielkość zlecenia to 0.1 lota. Oznacza to, że można składać zlecenia o wolumenie co najmniej 0.1 lota, z dokładnością 0.01, np. 0.32 lota.

Mini Lot

0,1 lota. W mForex mini lot jest minimalną jednostką transakcyjną w przypadku rachunku standard.

MQL

MetaQuotes Language 4 jest językiem programowania, podobnym do języka C, służącym do realizacji strategii handlowych. Umożliwia on tworzenie strategii automatycznych, które realizują procesy transakcyjne. Język ten pozwala również na pisanie własnych wskaźników, skryptów oraz DDL.