A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Rekwotowanie

zapytanie o cenę transakcyjną wysyłane przez brokera; sytuacja często mająca miejsce w trakcie transakcji zawieranych za pośrednictwem Market Makera

Repo

transakcja polegająca na zakupie przez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych w celu poprawienia płynności na rynku (dostarczanie gotówki bankom)

Rolowanie

przedłużanie kontraktu na kolejny okres, połączone z uwzględnianiem punktów swapowych. Dla walut uwzględniane każdego dnia, wynikające z kosztu finansowania pozycji, dla pozostałych instrumentów – raz w miesiącu lub raz na 3 miesiące, w związku z wygasaniem danego instrumentu bazowego