A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Take profit

typ zlecenia umożliwiający automatyczną realizację zysków, w przypadku gdy cena danego instrumentu osiągnie określony poziom. Dla zleceń kupna poziom Take Profit musi być wyższy, a dla zleceń sprzedaży niższy od ceny rynkowej w momencie dodawania do zlecenia warunku Take Profit. Jeśli cena osiągnie poziom określony przez warunek Take Profit (dla zleceń kupna poziomem tym jest cena BID, a dla zleceń sprzedaży cena ASK), pozycja jest automatycznie zamykana.

Trailing stop

Typ zlecenia, podobnie jak Stop Loss, którego celem jest minimalizowanie strat. W przeciwieństwie do warunku Stop Loss jednak, poziom Trailing Stop nie jest stały, lecz zmienia się wraz ze zmianami aktualnej ceny rynkowej. Z tego powodu warunek ten jest często nazywany „ruchomym Stop Lossem”. Trailing Stop zostaje aktywowany dopiero w momencie gdy wartość pozycji zmieni się na korzyść inwestora o wartość Trailing Stopa + 1 pips. Należy pamiętać, iż warunek ten wymaga pozostawienia włączonej platformy mForex Trader. W przypadku wyłączenia platformy warunek ten zostanie zamieniony na zwykły Stop Loss na ostatnim zapamiętanym poziomie (pod warunkiem, iż został już aktywowany). Po ponownym włączeniu platformy Trailing Stop zostanie automatycznie przywrócony i będzie się zmieniał wraz z ceną rynkową.