CFD (ang. Contract for Difference - kontrakt na różnice):

  • instrument finansowy (zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi),
  • zmiana ceny odpowiada zmianie ceny wybranego instrumentu bazowego (np. akcji, obligacji, towaru lub indeksu giełdowego).

CFD na akcje to jeden z rodzajów kontraktów na różnicę kursową. W tym przypadku mamy możliwość obstawiania cen akcji (equity). Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej, zaangażowanie relatywnie niewielkiej kwoty umożliwia obracanie znaczną liczbą akcji.

CFD na akcje oferowane przez mForex to:

  • Inwestycje w największe i najpłynniejsze spółki świata
  • 40 kontraktów na akcje notowane w USA i Niemczech
  • Możliwość obstawiania zarówno wzrostu jak i spadku cen akcji
  • Zwielokrotnienie wyniku (zarówno zysków jak i strat) dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej
  • Błyskawiczna realizacja zleceń
  • Płynne dysponowanie środkami (na rynku regulowanym inwestor czeka na środki trzy dni po sprzedaży akcji, natomiast kontrakty CFD rozliczane są natychmiast)

Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacją instrumentów.

Sprawdź na bezpłatnym rachunku demonstracyjnym >>

Więcej informacji na temat ryzyk związanych z poszczególnymi instrumentami oraz wykorzystaniem dźwigni finansowej znajduje się w pakiecie MIFID w sekcjach:

  • Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z instrumentami finansowymi
  • Informacja o instrumentach finansowych oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty.