Wniosek o założenie rachunku inwestycyjnego

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku prosimy o zapoznanie się ze stroną Jak otworzyć rachunek.
Uwaga: Sesja formularza rejestracyjnego wygasa po 60 minutach braku aktywności.
Dźwignia 1:100 1:100
Lot 100 000 (min. 0.1 lota) 100 000 (min. 0.1 lota)
Dostępne instrumenty Waluty, indeksy giełdowe, towary i akcje Waluty, indeksy giełdowe, towary i akcje
Minimalny depozyt 2 000 PLN 2 000 PLN, min. obrót 200 lotów
Prowizja 0,0035% 0,0027%

*

*

*

(?)

*

*


* Pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od mBank S.A. informacji handlowych [pełna treść klauzuli]
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorskiej 18 (dalej: ‘DM’) prowadzącą działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku informacji handlowych, w tym informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Mam prawo do odwołania powyższej zgody, o czym dla swojej skuteczności powinienem zawiadomić DM poprzez jeden ze środków komunikacji wskazanych na stronie internetowej www.mdm.pl w zakładce „Kontakt”.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych [pełna treść klauzuli]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w poniżej wymienionych celach przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorskiej 18 (dalej: „DM”) prowadzącą działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku. Po wypełnieniu przez Pana/Panią niniejszego formularza DM staje się administratorem Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku OTC, promocji produktów i usług DM, a także tworzenia analiz i raportów zbiorczych. Jednocześnie informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu oraz modyfikacji podanych danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niepodanie przez Pana/Panią danych uniemożliwi przygotowanie umowy i świadczenie usług we wnioskowanym zakresie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z użyciem środków telekomunikacyjnych [pełna treść klauzuli]
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od mBanku S.A. informacji handlowych kierowanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. Nr 243 z późn. zm.). Mam prawo do odwołania powyższej zgody, o czym dla swojej skuteczności powinienem zawiadomić DM poprzez jeden ze środków komunikacji wskazanych na stronie internetowej www.mdm.pl w zakładce „Kontakt”.