Poznaj

Wypróbuj bezpłatny rachunek demonstracyjny

  • Dom Maklerski mBanku został zwycięzcą w kategorii Dom Maklerski Roku na Invest Cuffs 2019
  • Unikalny Model ECN – Działamy w modelu ECN, gdzie broker nie jest drugą stroną transakcji, zaś płynność zapewniają największe światowe banki.
  • Oferta dla klientów innych DM - porozmawiajmy o Twoim pomyśle inwestycyjnym: 22 697 47 99.

Zostałem poinformowany, że:
1) Administratorem podanych przeze mnie w niniejszym formularzu danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorskiej 18 („Bank”), prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku („DM”),
2) funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik mBanku z którym można skontaktować się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o udostępnienie platformy demo mForex Trader i dostępu do serwisu informacyjnego mNews oraz skontaktowania się i zaprezentowania oferty DM.
4) podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu wygaśnięcia dostępu do platformy Demo mForex Trader, jeżeli w wyniku procedowania wniosku nie zawrzemy umowy. Po upływie powyższego okresu Bank usunie lub zanonimizuje podane dane osobowe.
5) przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację wniosku przez Bank.
7) więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych, w tym dotyczących przyznanych uprawnień, można znaleźć na stronie www.mbank.pl/rodo/
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorskiej 18 (dalej: „DM”) prowadzącą działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku informacji handlowych, w tym informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Mam prawo do odwołania powyższej zgody, o czym dla swojej skuteczności powinienem zawiadomić DM poprzez jeden ze środków komunikacji wskazanych na stronie internetowej www.mdm.pl w zakładce „Kontakt”.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorskiej 18 (dalej: „DM”) prowadzącą działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku informacji handlowych kierowanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. Nr 243 z późn. zm.). Mam prawo do odwołania powyższej zgody, o czym dla swojej skuteczności powinienem zawiadomić DM poprzez jeden ze środków komunikacji wskazanych na stronie internetowej www.mdm.pl w zakładce „Kontakt”.
Różnice pomiędzy środowiskiem realnym a demonstracyjnym mForex - pobierz

* pole obowiązkowe