Zgodnie z wymogiem art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/576, przedstawiamy poniżej wykaz pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń w odniesieniu do wszystkich wykonanych zleceń klientów.

Pobierz