2017-01-06 14:09

Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

12.01.2017 - WTI.f

Święta:

09.01.2017 - JPN225.f - brak handlu