2019-10-15 23:43

Rolowanie: BRAZIL.f - aktualizacja

Ostateczne wartości punktów swap, z tytułu rolowania wynoszą:

BRAZIL.f:  -990 pkt dla pozycji długich i +990 pkt dla pozycji krótkich.