2019-06-06 15:24

Rolowanie: COCOA.US.f, COFFEE.US.f, CORN.f, COTTON.f, SUGAR.US.f, WHEAT.US.f

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: COCOA.US.f, COFFEE.US.f, CORN.f, COTTON.f, SUGAR.US.f, WHEAT.US.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

COCOA.US.f: -6 pkt dla pozycji długich i +6 pkt dla pozycji krótkich.

COFFEE.US.f: -250 pkt dla pozycji długich i +250 pkt dla pozycji krótkich.

CORN.f: -925 pkt dla pozycji długich i +925 pkt dla pozycji krótkich.

COTTON.f: +175 pkt dla pozycji długich i -175 pkt dla pozycji krótkich.

SUGAR.US.f: -22 pkt dla pozycji długich i +22 pkt dla pozycji krótkich.

WHEAT.US.f: -625 pkt dla pozycji długich i +625 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.