2019-06-06 21:38

Rolowanie: COCOA.US.f, COFFEE.US.f, CORN.f, COTTON.f, SUGAR.US.f, WHEAT.US.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap wynoszą:

COCOA.US.f: -5 pkt dla pozycji długich i +5 pkt dla pozycji krótkich.

COFFEE.US.f: -255 pkt dla pozycji długich i +255 pkt dla pozycji krótkich.

CORN.f: -900 pkt dla pozycji długich i +900 pkt dla pozycji krótkich.

COTTON.f: +192 pkt dla pozycji długich i -192 pkt dla pozycji krótkich.

SUGAR.US.f: -21 pkt dla pozycji długich i +21 pkt dla pozycji krótkich.

WHEAT.US.f: -425 pkt dla pozycji długich i +425 pkt dla pozycji krótkich.