2019-06-18 23:37

Rolowanie DE30.f, NED25.f, EU50.f, WTI.f, SUI20.f, AUS200.f, UK100.f, BRENT.f, SPA35.f, ITA40.f, POL20.f, RUS50.f, FRA40.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap wynoszą:

DE30.f: +140 pkt dla pozycji długich i -140 pkt dla pozycji krótkich.

NED25.f: +83 pkt dla pozycji długich i -83 pkt dla pozycji krótkich.

EU50.f: +110 pkt dla pozycji długich i -110 pkt dla pozycji krótkich.

WTI.f: -22 pkt dla pozycji długich i +22 pkt dla pozycji krótkich.

SUI20.f: +31 pkt dla pozycji długich i -31 pkt dla pozycji krótkich.

AUS200.f: +71 pkt dla pozycji długich i -71 pkt dla pozycji krótkich.

UK100.f: +710 pkt dla pozycji długich i -710 pkt dla pozycji krótkich.

BRENT.f: +78 pkt dla pozycji długich i -78 pkt dla pozycji krótkich.

SPA35.f: +68 pkt dla pozycji długich i -68 pkt dla pozycji krótkich.

ITA40.f: +137 pkt dla pozycji długich i -137 pkt dla pozycji krótkich.

POL20.f: +430 pkt dla pozycji długich i -430 pkt dla pozycji krótkich.

RUS50.f: +263 pkt dla pozycji długich i -263 pkt dla pozycji krótkich.

FRA40.f: +65 pkt dla pozycji długich i -65 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.