2019-06-04 10:16

Rolowanie: EURBUND.f

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: EURBUND.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

EURBUND.f: -244 pkt dla pozycji długich i +244 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.