2019-06-04 23:22

Rolowanie EURBUND.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap wynoszą:

EURBUND.f: -249 pkt dla pozycji długich i +249 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.