2017-02-16 11:05

Rolowanie: FRA40.f, SPA35.f

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: FRA40.f, SPA35.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

FRA40.f: +5 pkt dla pozycji długich i -5 pkt dla pozycji krótkich

SPA35.f: +6 pkt dla pozycji długich i -6 pkt dla pozycji krótkich


Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.