2017-02-16 23:36

Rolowanie FRA40.f, SPA35.f - Aktualizacja

Ostateczne wartości punktów swap z tytułu rolowania wynoszą:

FRA40.f: +15 pkt dla pozycji długich i -15 pkt dla pozycji krótkich

SPA35.f: +6 pkt dla pozycji długich i -6 pkt dla pozycji krótkich