2019-05-14 23:45

Rolowanie FRA40.f, SPA35.f i NED25.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap z tytułu rolowania wynoszą

FRA40.f : +650 pkt dla pozycji długich i -650 pkt dla pozycji krótkich.

SPA35.f : +41 pkt dla pozycji długich i -41 pkt dla pozycji krótkich.

NED25.f : +85 pkt dla pozycji długich i -85 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.