2019-10-17 12:32

Rolowanie: FRA40.f, SPA35.f, NED25.f, WTI.f

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: FRA40.f, SPA35.f, NED25.f, WTI.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

FRA40.f:  +30 pkt dla pozycji długich i -30 pkt dla pozycji krótkich.

SPA35.f: +44 pkt dla pozycji długich i -44 pkt dla pozycji krótkich.

NED25.f: +220 pkt dla pozycji długich i -220 pkt dla pozycji krótkich.

WTI.f: -12 pkt dla pozycji długich i +12 pkt dla pozycji krótkich.


Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.