2019-10-17 23:49

Rolowanie: FRA40.f, SPA35.f, NED25.f, WTI.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap z tytułu rolowania wynoszą:

FRA40.f:  +40 pkt dla pozycji długich i -40 pkt dla pozycji krótkich.

SPA35.f: +44 pkt dla pozycji długich i -44 pkt dla pozycji krótkich.

NED25.f: +215 pkt dla pozycji długich i -215 pkt dla pozycji krótkich.

WTI.f: -10 pkt dla pozycji długich i +10 pkt dla pozycji krótkich.