2019-04-16 23:35

Rolowanie: FRA40.f, SPA35.f, WTI.f, BRENT.f, NED25.f, BRAZIL.f, NATGAS.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap wynoszą:

FRA40.f : +615 pkt dla pozycji długich i -615 pkt dla pozycji krótkich.

SPA35.f : +40 pkt dla pozycji długich i -40 pkt dla pozycji krótkich.

WTI.f : -13 pkt dla pozycji długich i +13 pkt dla pozycji krótkich.

BRENT.f : +17 pkt dla pozycji długich i -17 pkt dla pozycji krótkich.

NED25.f : +665 pkt dla pozycji długich i -665 pkt dla pozycji krótkich.

BRAZIL.f : -830 pkt dla pozycji długich i +830 pkt dla pozycji krótkich.

NATGAS.f : -44 pkt dla pozycji długich i +44 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.