2019-04-23 13:07

Rolowanie: HK40.f, CHINA.f

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: HK40.f, CHINA.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

HK40.f : +205 pkt dla pozycji długich i -205 pkt dla pozycji krótkich.

CHINA.f : +58 pkt dla pozycji długich i -58 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.