2019-06-25 10:38

Rolowanie: HK40.f, CHINA.f

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: HK40.f, CHINA.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

HK40.f: +42 pkt dla pozycji długich i -42 pkt dla pozycji krótkich.

CHINA.f: +50 pkt dla pozycji długich i -50 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.