2019-04-23 21:18

Rolowanie: HK40.f, CHINA.f - aktualizacja

Rolowanie:

 

Ostateczne wartości punktów swap wynoszą:

HK40.f : +205 pkt dla pozycji długich i -205 pkt dla pozycji krótkich.

CHINA.f : +60 pkt dla pozycji długich i -60 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.