2019-05-28 22:10

Rolowanie: HK40.f, CHINA.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap wynoszą:

HK40.f: +138 pkt dla pozycji długich i -138 pkt dla pozycji krótkich.

CHINA.f: +133 pkt dla pozycji długich i -133 pkt dla pozycji krótkich.