2019-06-25 22:50

Rolowanie: HK40.f, CHINA.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap z tytułu rolowania wynoszą:

HK40.f: +40 pkt dla pozycji długich i -40 pkt dla pozycji krótkich.

CHINA.f: +47 pkt dla pozycji długich i -47 pkt dla pozycji krótkich.