2019-06-11 23:21

Rolowanie: JPN225.f, KOREA.f, BRAZIL.f - aktualizacja

Ostateczne wartości punktów swap wynoszą:

JPN225.f: +60 pkt dla pozycji długich i -60 pkt dla pozycji krótkich.

KOREA.f: -5 pkt dla pozycji długich i +5 pkt dla pozycji krótkich.

BRAZIL.f: -970 pkt dla pozycji długich i +970 pkt dla pozycji krótkich.