2019-06-11 15:05

Rolowanie: JPN225.f, KOREA.f, BRAZIL.f, rolowanie WTI.f przełożone na 18.06.

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: JPN225.f, KOREA.f, BRAZIL.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

JPN225.f: +60 pkt dla pozycji długich i -60 pkt dla pozycji krótkich.

KOREA.f: -3 pkt dla pozycji długich i +3 pkt dla pozycji krótkich.

BRAZIL.f: -975 pkt dla pozycji długich i +975 pkt dla pozycji krótkich.

Rolowanie instrumentu WTI.f zostało przełożone na 18.06.2019 r.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.