2019-06-20 12:47

Rolowanie NATGAS.f

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: NATGAS.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

NATGAS.f: +13 pkt dla pozycji długich i -13 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.