2019-06-20 23:39

Rolowanie NATGAS.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap wynoszą:

NATGAS.f: +20 pkt dla pozycji długich i -20 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.