2019-05-16 14:06

Rolowanie NATGAS.f, WTI.f, VOLX.f

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: NATGAS.f, WTI.f, VOLX.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

NATGAS.f: -36 pkt dla pozycji długich i +36 pkt dla pozycji krótkich.

WTI.f: -24 pkt dla pozycji długich i +24 pkt dla pozycji krótkich.

VOLX.f: -47 pkt dla pozycji długich i +47 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.