2019-06-13 23:22

Rolowanie SOY.f, USD_I.f, VOLX.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap wynoszą:

SOY.f: -2725 pkt dla pozycji długich i +2725 pkt dla pozycji krótkich.

USD_I.f: +490 pkt dla pozycji długich i -490 pkt dla pozycji krótkich.

VOLX.f: -90 pkt dla pozycji długich i +90 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.