2019-06-13 19:04

Rolowanie SOY.f, USD_I.f, VOLX.f (aktualizacja wartości wstępnych)

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: SOY.f, USD_I.f, VOLX.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

SOY.f: -2700 pkt dla pozycji długich i +2700 pkt dla pozycji krótkich.

USD_I.f: +14 pkt dla pozycji długich i -14 pkt dla pozycji krótkich.

VOLX.f: -75 pkt dla pozycji długich i +75 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.