2019-06-19 11:27

Rolowanie US30.f, MEXICO.f, US500.f, US100.f, US2000.f

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: US30.f, MEXICO.f, US500.f, US100.f, US2000.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

US30.f: -3 pkt dla pozycji długich i +3 pkt dla pozycji krótkich.

MEXICO.f: -723 pkt dla pozycji długich i +723 pkt dla pozycji krótkich.

US500.f: -45 pkt dla pozycji długich i +45 pkt dla pozycji krótkich.

US100.f:  -2750 pkt dla pozycji długich i +2750 pkt dla pozycji krótkich.

US2000.f: -36 pkt dla pozycji długich i +36 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.