2019-06-19 23:40

Rolowanie US30.f, MEXICO.f, US500.f, US100.f, US2000.f - aktualizacja

Rolowanie:

Ostateczne wartości punktów swap wynoszą:

US30.f: -6 pkt dla pozycji długich i +6 pkt dla pozycji krótkich.

MEXICO.f: -622 pkt dla pozycji długich i +622 pkt dla pozycji krótkich.

US500.f: -43 pkt dla pozycji długich i +43 pkt dla pozycji krótkich.

US100.f:  -2775 pkt dla pozycji długich i +2775 pkt dla pozycji krótkich.

US2000.f: -35 pkt dla pozycji długich i +35 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.