2019-07-11 13:49

Rolowanie: VOLX.f

Rolowanie:

Dziś zostaną naliczone punkty swap z tytułu rolowania: VOLX.f

Wstępne wartości punktów swap wynoszą:

VOLX.f: -160 pkt dla pozycji długich i +160 pkt dla pozycji krótkich.

Przypominamy o dostosowaniu zleceń oczekujących oraz poziomów SL/TP.