2019-07-11 23:29

Rolowanie: VOLX.f - aktualizacja

Ostateczne wartości punktów swap z tytułu rolowania wynoszą:

VOLX.f: -180 pkt dla pozycji długich i +180 pkt dla pozycji krótkich.