LpTytuł opłatyDyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bezpłatnie
2. Zamknięcie rachunku bezpłatnie
3. Złożenie dyspozycji zlecenia, anulaty lub modyfikacji zlecenia bezpłatnie
4. Wykonanie przelewu wewnętrznego (na rachunek prowadzony przez Dom Maklerski mBanku) bezpłatnie
5. Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta w PLN, do mBanku S.A. bezpłatnie
w PLN, do innego banku w Polsce 5 zł
za granicą lub w innej jak PLN walucie koszt przelewu
6. Opłata dodatkowa w przypadku wszystkich przelewów (wewnętrznych oraz na rachunek bankowy Klienta) w kwocie mniejszej niż 200 zł 10 zł
7. Opłata dodatkowa za wszystkie dyspozycje składane osobiście lub telefonicznie, w tym również za złożenie dyspozycji zlecenia, anulaty lub modyfikacji zlecenia. 30 zł
8. Za wystawienie dotyczącego bieżącego roku kalendarzowego: 30 zł
- zaświadczenia o stanie rachunku OTC
- historii rachunku OTC
- historii rachunku pieniężnego
- innego zaświadczenia lub potwierdzenia
Opłata w wysokości 50 zł za wystawienie ww. dokumentu dotyczącego każdego zakończonego roku kalendarzowego
9. Za przesłanie dokumentów przesyłką kurierską zgodnie z dyspozycją Klienta opłata w wysokości kosztów przesyłki
10. Prowizje za usługi związane z obrotem Instrumentami Finansowymi opartymi o ceny walut (prowizja za otwarcie i zamknięcie pozycji pobierana jest z góry z momentem otwarcia pozycji) 0,0045% wartości transakcji za zlecenie, nie mniej niż 1 zł za zamkniętą transakcję*
11. Prowizje za usługi związane z obrotem kontraktami CFD (na indeksy, towary, obligacje) opłata pobierana w formie dodatkowego spreadu ponad spread Dostawcy Płynności na danym Instrumencie Finansowym**
12. Inne usługi opłata lub prowizja negocjowana

* W przypadku wygenerowania miesięcznego (lub średniej z ostatnich 3 miesięcy) obrotu powyżej 80 mln PLN, prowizja wynosi 0.004% (w kolejnym miesiącu).

** Wielkość dodatkowego spreadu ponad spread Dostawcy Płynności nie może przekraczać 0,15% kursu kontraktu

Spółka dopuszcza możliwość negocjowania indywidualnych stawek prowizji