2012-07-12 08:24

Pozycja

określenie ekspozycji netto w danej walucie (np. długa/krótka)