2012-07-12 08:24

Rekwotowanie

zapytanie o cenę transakcyjną wysyłane przez brokera; sytuacja często mająca miejsce w trakcie transakcji zawieranych za pośrednictwem Market Makera