2012-08-28 11:52

Repo

transakcja polegająca na zakupie przez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych w celu poprawienia płynności na rynku (dostarczanie gotówki bankom)