2012-08-28 11:53

Rolowanie

przedłużanie kontraktu na kolejny okres, połączone z uwzględnianiem punktów swapowych. Dla walut uwzględniane każdego dnia, wynikające z kosztu finansowania pozycji, dla pozostałych instrumentów – raz w miesiącu lub raz na 3 miesiące, w związku z wygasaniem danego instrumentu bazowego