2012-07-12 08:21

Skalpowanie

strategia inwestycyjna polegająca na zawieraniu wielu transakcji w krótkich odstępach czasu, nastawiona na niewielkie zyski z poszczególnej pozycji oraz akceptująca wyłącznie minimalne straty (wąskie poziomy SL)